Čakalne dobe


Januar 2020


  KRONIČNA STANJA AKUTNA STANJA STANJA PO POŠKODBAH
REDNO 245 dni / /
HITRO / 182 dni /
ZELO HITRO / 84 dni 84 dni


 

 

 

Število čakajočih: 

 

REDNO 59   oseb
HITRO 138 oseb
ZELO HITRO                  13   oseb