Čakalne dobe


Marec 2020


  KRONIČNA STANJA AKUTNA STANJA STANJA PO POŠKODBAH
REDNO 225 dni / /
HITRO / 174 dni /
ZELO HITRO / 83 dni 83 dni


 

 

 

Število čakajočih: 

 

REDNO 62   oseb
HITRO 138 oseb
ZELO HITRO                  16   oseb