Čakalne dobe


Februar 2020


  KRONIČNA STANJA AKUTNA STANJA STANJA PO POŠKODBAH
REDNO 236 dni / /
HITRO / 181 dni /
ZELO HITRO / 96 dni 96 dni


 

 

 

Število čakajočih: 

 

REDNO 62   oseb
HITRO 150 oseb
ZELO HITRO                  19   oseb