Pravno obvestilo

Vse informacije in slikovna gradiva na spletnem mestu so predmet zaščite avtorske pravice in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Ponatis je dovoljen izključno v nekomercialne namene, in morajo vključujejo vse navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Vse oblike reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) morajo vsebovati MEDA Zasebna fizioterapija, Metka Copot (v nadaljevanju MEDA) kot vir.


Ta spletna stran je bila zasnovana z namenom predstavitve MEDA. Vsa vsebina na spletni strani, je strogo informativnega značaja. MEDA ne prevzema nobene odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, povzročeno uporabniku spletne strani, ki so posledice uporabe informacije o tej spletni strani.


Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge spletne strani, in ne prevzemamo nobene odgovornosti za vsebino takšnih spletnih strani. Z vzdrževanjem spletnih vsebin, bo MEDA težila zagotoviti natančnost in ažurnost informacij. Kljub temu ne zagotavlja niti ne prevzema odgovornosti za točnost in celovitost. Vsi uporabniki uporabljajo objavljene informacije na lastno odgovornost.


MEDA si pridržuje pravico do sprememb ali odstranitev spletnih strani (delno ali v celoti), brez predhodnega obvestila in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.Izjava o zasebnosti

MEDA Zasebna fizioterapija, Metka Copot (v nadaljevanju MEDA) spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje za varnost vaših osebnih podatkov, ki so bili pridobljeni preko spletne strani MEDA. Prav tako MEDA ne bo posredovala vaših podatkov drugim osebam brez vašega soglasja ali kakorkoli uporabljala v druge namene. Lahko obstajajo spletne povezave z zunanjimi spletnimi stranmi, ki pa niso povezani s podjetjem MEDA in ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.


Za preprečitev nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, za ohranjanje natančnosti osebnih podatkov in zagotovitev njihovo pravilno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke. MEDA ne more izključiti morebitnih zlorab podatkov, saj je internet kljub varnostnih ukrepov in varnostno-komunikacijskih protokolov zelo nepredvidljiv medij.